Chính Sách Bảo Mật điều khoản Fi88

Các điều khoản fi88 và điều kiện của nhà cái Fi88

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ BỘ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ĐÓ IN VÀ LƯU TRỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC DỮ LIỆU GIAO DỊCH, QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Giới thiệu về các điều khoản fi88 và điều kiện chung

Các điều khoản và điều kiện của nhà cái Fi88
Các điều khoản fi88 và điều kiện của nhà cái Fi88

Công ty điều hành một trang web cá cược và chơi game thể thao trực tuyến với thương hiệu Fi88. Công ty là một công ty giải trí, đánh bạc từ xa, được quản lý và cấp phép tuân theo luật và quy định của Philippines để tiến hành kinh doanh trò chơi và cá cược từ xa. Công ty là nhà điều hành trang web này (“Trang web”) (www.Fi88.com), qua đó Công ty cung cấp các dịch vụ cá cược thể thao và trò chơi trực tuyến của mình.

Điều khoản fi88 chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web này. Tất cả các hoạt động của Khách hàng trên Trang web đều phải tuân theo và điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này.

1. Khả năng áp dụng của các Điều khoản fi88 và Điều kiện này

1.1 Khách hàng được coi là đã chấp nhận các điều khoản fi88 và điều kiện này bằng cách chọn bên dưới vào ô “Đồng ý” và tiếp tục truy cập trang web hoặc bằng cách khác bằng cách mở tài khoản với Công ty hoặc đặt cược với Công ty. Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và / hoặc vì việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang web, Khách hàng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này cũng như các quy tắc và quy định của Công ty và chính sách bảo mật được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các điều khoản và điều kiện này.

Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp bằng cách tham chiếu, các điều khoản và điều kiện này sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.

1.2 Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật nếu thấy phù hợp vào từng thời điểm và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Tuy nhiên, Công ty sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định này, hoặc chính sách bảo mật sẽ được thông báo cho Khách hàng bằng một thông báo nổi bật trên Trang web.

1.3 Khách hàng vẫn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện để đảm bảo rằng Khách hàng tiếp tục đồng ý với các điều khoản và điều kiện đó. Khách hàng nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện này mỗi khi họ sử dụng Trang web (họ có thể thực hiện bằng cách nhấp vào các điều khoản và điều kiện và các liên kết Quy tắc và Quy định trong thanh menu người dùng).

Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang web sẽ được coi là sự chấp nhận vô điều kiện và không thể hủy ngang của họ đối với các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định cũng như chính sách bảo mật và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chúng. Bất kỳ cược nào nhận được (nhưng không được chấp nhận, ghi nhận hoặc thanh toán) trước thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện cũng như các quy tắc và quy định sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện cũng như các quy tắc và quy định hiện hành.

1.4 Các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật được viết bằng tiếng Anh.? Nếu các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế hơn bất kỳ bản dịch nào.

2. Đại diện của khách hàng

2.1 Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng đại diện và đảm bảo một cách không thể hủy ngang và vô điều kiện và bị ràng buộc không có bảo lưu hoặc giới hạn (tùy trường hợp) rằng Khách hàng phải từ 21 tuổi trở lên hoặc độ tuổi được Khách hàng đồng ý thẩm quyền tại nhà.

Tùy theo mức độ nào cao hơn và có đủ năng lực tinh thần để chịu trách nhiệm về các hành động của chính Khách hàng và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến trẻ vị thành niên vào bất kỳ lúc nào và mọi lúc.